Η καλύβα του Παππού: 16 Ιαν 2008

16 Ιαν 2008

Τι ωραία που θα είναι,
αν οι δύο ύαινες καταφέρουν
να αλληλοσπαραχθούν
μέχρι εξαφανίσεως...