Η καλύβα του Παππού: 01/01/2007 - 02/01/2007

29 Ιαν 2007

Σοφό ΡητόΟΤΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ......ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ.....


ΣΕ ΕΧΕΙ ΧΕΣΜΕΝΟ.(Ρηθέν υπό εκλεκτού φίλου, ο οποίος, όπως κι εγώ, σιχτιρίζει ασυστόλως με τις υπεραισιόδοξες "συνταγές ευτυχίας" που κυκλοφορούν ανερυθριάστως, όντας περίτεχνοι αμυντικοί μηχανισμοί, αν όχι περίτεχνες απάτες, κατάλληλες για την αποχαύνωσή μας. Και τις οποίες συχνά καταπίνουμε αμάσητες, εμμένοντας στην νηπιακή φαντασίωση ότι θα κατορθώσουμε να αποκτήσουμε ό,τι, όπως κι όποτε το θέλουμε και - κυρίως- θα αποφύγουμε την αναπόφευκτη οδύνη της ύπαρξης).
27 Ιαν 2007

Γκράφιτι

Πριν δύο ή τρία χρόνια, κάνοντας βόλτα στα Εξάρχεια, είχα την τύχη να δω και να φωτογραφήσω το αριστουργηματικό γκράφιτι που βλέπετε παρακάτω. Ήταν κάπου στη Θεμιστοκλέους, θυμάμαι, ψηλά, λίγο πριν την Καλλιδρομίου.


Θυμάμαι ότι πονοκεφαλιάσαμε αγρίως με ένα φίλο, διατυπώνοντας πλήθος θεωριών, για το τι μπορεί να ήθελε να πει ο συντάκτης του - και άλλες τόσες για το τι είχε πιει προτού προβεί στη συγγραφή (αυτό ήταν πιο εύκολο).

Τα χρόνια περάσανε, φυσικά δεν θυμάμαι τίποτε από τα όσα λέγαμε τότε. Το γκράφιτι περάστηκε από πάνω με μπογιά και χάθηκε.

Αλλά εγώ έχω μείνει με την απορία.

25 Ιαν 2007

Ανεκδοτάκι

Πεθαίνει ένας Καθολικός, πάει στον Παράδεισο. Τον βλέπει ο Αγιος Πέτρος, τον στέλνει στον τρίτο όροφο, να είναι με τους ομοδόξους του. "Μόνο κανε ησυχία περνώντας από τον πρώτο, εντάξει;", του λέει.

Ακολουθεί ένας Προτεστάντης, τα ίδια: ανέβα στον τέταρτο, ησυχία περνώντας από τον πρώτο, κ.ο.κ.
Μετά ήρθαν ένας Μουσουλμάνος, ένας Εβραίος, δύο Ανιμιστές, ένας Ινδουιστής, τρεις Βουδιστές και, τέλος, ένας άθεος.

"Τι 'ναι τούτο πάλι!", έκανε με απορία.

"Ο Παράδεισος, τέκνον! Καλώς όρισες!"

"Παράδεισος; Ασε, παππούλη, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια παραμύθια. Άκου, Παράδεισος!"
"Λοιπόν, τι θέλεις να γίνει τώρα; Είτε πίστευες είτε όχι, Θεός υπάρχει, και κρίνει ότι είσαι κι εσύ για εδώ. Θα μπεις, ή όχι; Άντε, περιμένουνε κι άλλοι", λεει ο Άγιος, που είχε αρχίσει να τσαντίζεται.

Ο άλλος το σκέφτηκε, δεν του έπεφτε κι άσχημα, κι είπε να μπει.

"Λοιπόν, ωραία! Στον έκτο όροφο θα πας, αλλά κάνε ησυχία περνώντας από τον πρώτο, 'ντάξει;"

Τι ήταν να το πει...

"Πώς! Τι είναι αυτά, κάτι μου κρύβετε! Συνωμοσία, το δίχως άλλο, του ιερατείου, και..."

"Ωχ, μην αρχίζεις! Καλά λένε πρώτα βγαίνει η ψυχή κι έπειτα το χούι. Θα σου πω: Στον πρώτο, παιδί μου, έχουμε τους Ορθόδοξους. Οι φτωχοί, είναι απόλυτα πεπεισμένοι πως είναι μόνοι τους εδώ πέρα και δεν μας κάνει καρδιά να τους το χαλάσουμε..."

22 Ιαν 2007

Η Επανάστασις της κυρίας διευθύντριας

Και εκείνην την άνοιξιν, εις το μικρόν και στενάχωρον παράρτημα της Υπηρεσίας .........., ο καιρός εκύλα κατά τον συνήθην τρόπον: Πελάται εισέρχοντο ταχέως, και πάντοτε ομαδόν, ενώ εξέρχοντο βραδέως, προς απόγνωσιν των υπαλλήλων˙ η προϊσταμένη ωμίλει και εχαριεντίζετο τηλεφωνικώς ή εμοίραζεν διαταγάς, συχνά αντιφατικάς˙ οι άλλες υπάλληλοι κατέβαλλαν φιλοτίμους προσπαθείας να εργασθούν˙ η νεαρά και χαριεστάτη ύπαρξις που έκαμνε την πρακτικήν της άσκησην «έπηζεν» αγρίως, καθώς την είχον εύρει μικράν και πρόθυμον και την «έτρεχον», και οι ταμίαι έρριπταν επ’ αυτής κρυφές ματιές. Ω, ήτο ωραιοτάτη: υψηλή, ευθυτενής, με σώμα σφριγηλόν και πρόσωπον γλυκύν ενώ αι παρειαί της, ελαφρώς προέχουσες, ήταν ως σχεδόν να επροκάλουν δια θωπείας. Ιδιαιτέρως την εκοίτα εις εξ αυτών, διακινδυνεύων να πτωχύνη ακόμη περισσότερο, καθώς η προσοχή του διεσπάτο και ο κίνδυνος ενός ακόμη ταμειακού ελλείμματος ήτο επικινδύνως εγγύς. Συχνά υποψιθύριζεν δοκιμαστικώς αυτοσχεδίους φράσεις (κοινώς «ατάκες») για να την εντυπωσιάσει, τις οποίες συχνά απέρριπτε, ως λίαν «μπανάλ», ή καταφανώς γελοίες. Άλλοτε απογοητεύετο, ενθυμούμενος την αφήγησιν φίλου τινός, όστις είχεν καταναλώσει κάποτε αφειδώς γενναίας ποσότητας της φαιάς του ουσίας, προσπαθών επιμόνως να γοητεύση με πνευματώδεις εκφράσεις νεαράν καλλίγραμμον ύπαρξιν, μόνον και μόνον δια να την ιδεί, ώρας αργότερα, να απομακρύνεται, της νυκτός προϊούσης, μετά τινος πιθηκοειδούς ανδρός, όστις είχεν επιτύχει κάμνοντας χρήσιν του ελάχιστα πνευματώδους και διόλου πρωτοτύπου: «έρχεσαι συχνά εδώ;»

Εν μέσω αυτών υπήρχε και η κυρία διευθύντρια, γυνή σχεδόν πεντηκοντούτις, μοδέρνα (ως ενόμιζεν), προοδευτική (ως επίστευεν) και «με ανοικτό μυαλό», καθώς εμελέτα ανελλιπώς, και εκαυχάτο δι’ αυτό, το «Ανεξήγητο», το «Τρίτο Μάτι» και διαφόρους περιοδικάς εκδόσεις του είδους, αι οποίαι καθιστούν αμαθέστερους τους ημιμαθείς, καλλιεργώντας εις αυτούς την απατηλήν εντύπωσιν, ότι τους καθιστούν «γνώστας», μεμυημένους εις γνώσιν κρυφήν και απρόσιτον δια τους κοινούς θνητούς. Eθεώρει εαυτήν ελληνολάτριδα, απορρίπτουσα μετά βδελυγμίας κάθε τι το έχον σχέσιν με τον Χριστιανισμόν, τον οποίον εχαρακτήριζεν «θρησκεία των Εβραίων»- πράγμα που ουδόλως την εμπόδιζεν να επιδεικνύει φιλαργυρίαν εντελώς ανάλογον με εκείνην που συνήθως ο πολύς κόσμος αποδίδει – απλουστευτικώς και αδίκως- εις τους απογόνους του Αβραάμ. Η κυρία διευθύντρια ασκούσε, λοιπόν, θορυβωδώς την μικροπολιτικήν της, ήτοι εμοίραζε και αυτή εντολάς, τας οποίας ελησμονούσε ολίγα λεπτά αργότερα, ή τας ακύρωνε δι άλλων, μονολογούσε διάφορα ακατάληπτα, υπεδέχετο τα διαρκή κουδουνίσματα του τηλεφώνου με την φράσιν « Έλα παιδί μου! Τώρα, τώρα δα σε σκεφτόμουνα», ή άλλοτε « Στο μυαλό μου σε είχα!», προς μεγάλην έκπληξιν όλων, που ευλόγως απορούσαν πώς είναι δυνατόν να χωρά τόσα ένας νους, ή ενεθυμείτο αίφνης πόσον άσχημον της εφαίνετο το νέον, μετά την ανακαίνισιν, δάπεδον, ως τούτον να ήτο το σημαντικότερον πρόβλημα ουχί μόνον της Υπηρεσίας, αλλά σύμπαντος του κόσμου. Συχνά, δε, έλεγεν και μάλλον απίστευτα πράγματα, επικαλουμένη την προτίμηση που της έδειχνε, τάχατες, ο Διοικητής της Υπηρεσίας, λόγω των υψηλών αποδόσεων του παραρτήματος του οποίου είχε την ευθύνη, και το οποίον μετά κτητικότητος απεκάλει «το κατάστημά μου», ως να ήτο το ψιλικατζήδικόν της (και το διηύθυνεν αναλόγως), και άλλα ακόμη παραδοξότερα, ων ουκ έστιν αριθμός. Οι ταμίες την είχον «μυριστεί» και την εχλεύαζαν κρυφίως, αποκαλώντας την συχνότατα «φιδέμπορα», εννοώντας με αυτήν την έκφρασιν, την εις ημάς αγνώστου προελεύσεως, αυτόν που πωλεί χονδροειδή παραμύθια.

Ούτως εκύλα και εκείνη η άνοιξις, η επί μακρόν αναμενομένη και εκνευριστικώς αργοπορούσα. Ώσπου μια των ημερών, ως ανεμένετο, εξέσπασε ο από μακρόν σχεδιαζόμενος πόλεμος εις το Ιράκ, καθώς αυτόν τον τρισταλαίπωρον, πλην πετρελαιοφόρον, τόπον είχον επιλέξει οι ισχυροί του κόσμου τούτου ως εχθρόν μιαρόν, ως καβαφικόν βάρβαρον και ως αποδιοπομπαίον τράγον. Η ζωή εις το κατάστημα εσυνεχίσθη ως και άλλοτε, με μόνην διαφοράν τα συχνά «πηγαδάκια», εις τα οποία άπαντες έρριπταν τον λίθον του αναθέματος εις τας Η.Π.Α., την Μεγάλην Βρεταννίαν και την Ισπανίαν και εστοχάζοντο περί της φρίκης του πολέμου. Εις εκ των ταμιών, ο ερωτικώς διακείμενος προς την νεαράν ασκουμένην, ελάμβανεν μέρος και εις τας διαδηλώσεις, πασχίζων να αισθανθεί ότι πράττει κάτι το σημαντικόν, ή μάλλον ότι είναι ο ίδιος κάποιος σημαντικός, γοητευθείς από το είδωλον του εαυτού του, τρέχοντος και ασθμαίνοντος, εν μέσω δακρυγόνων και αντιπολεμικών ιαχών, εκφερομένων μετά βαρβαρικού μένους. Όμως ολίγην, έστω, αυτοσυναίσθησιν είχε, καθώς και φίλους, εις εκ των οποίων, πρεσβύτερος αυτού και ρασοφόρος, δια της γνώμης του συχνά τον ωθούσε εις προσγειώσεις ανωμάλους, αι οποίαι, παρά το ότι δεν ήσαν διόλου ευχάριστες, τον προεφύλασσαν από οιήσεις και φαιδρότητας. Συμμετείχε, λοιπόν εις τας πορείας με έντονον κριτικόν βλέμμα, σκεπτόμενος πως το μόνον που ηδύνατο να τας δικαιώσει, θα ήτο να ριφθούν δύο ή τρία βλήματα ολιγότερα. Φύσει μελαγχολικός ων, δεν ήλπιζε και σε κάτι περισσότερο εξ’ αρχής. Άλλωστε, όσο και εάν ήτο έγκλημα βαρύ η άδικος και αλλοπρόσαλλος επίθεσις των ισχυρών εναντίον του Ιράκ, εκείνος εγνώριζε πλέον, πως το κρισιμότερον είναι να μην υιοθετεί κανείς την λογικήν αυτών - Λογικήν; Ήμαρτον! παραλογισμόν εννοούσα- εις την ζωήν του και εις τας σχέσεις του.

Αίφνης, μία των ημερών, και με τον άδικον και βάρβαρον πόλεμον, ως άδικος και βάρβαρος είναι πας πόλεμος, να κυριαρχεί εις τα δελτία, τας εφημερίδας και τας συζητήσεις, η κυρία Διευθύντρια εισέβαλλε ορμητικώς εις το «κατάστημά της», ανεμίζουσα πολυγραφημένας επαναστατικάς σελίδας, ήτοι καταλόγους προϊόντων αμερικανικών εταιριών, και ομιλούσα ευθαρσώς και μετά πάθους περί «μποϊκοτάζ των Αμερικανών και των Εβραίων που τους ελέγχουν», ως την μόνην οδόν αντιστάσεως. Έλεγεν, δε, πως εκείνη είχε σταματήσει να καταναλώνει αμερικανικά προϊόντα από καιρόν, πως άπαντες οι υπάλληλοι όφειλαν όπως δίδουν καταλόγους και εις τους πελάτας, και άλλα τέτοια. Τέλος, διεκήρυξεν πως θα μοιράση τον κατάλογον και εις το γειτονικόν κατάστημα με τας υγιεινάς τροφάς, του οποίου ήτο τακτικοτάτη πελάτις, και απείλησε πως εάν εύρη Αμερικανικόν τι προϊόν εν αυτώ, δεν θα ξαναψωνίση. Όταν επέστρεψε εκ της μικράς εκστρατείας της, ήτο περιέργως σιωπηλή, ως να είχεν αναγκασθεί να «νερώση το κρασί της».

Ο ταμίας παρηκολούθη τα γενόμενα εμβρόντητος. Οποίον παράδοξον! Να δηλώνει επαναστάτις εναντίον της Αμερικής εκείνη, ήτις είχε πλήρως υιοθετήσει την κυρίαρχην εις όλον τον δυτικόν κόσμον άποψιν περί των σχέσεων εν τω χώρω εργασίας, ήτοι την κολακείαν, τον ατομικισμόν, το ψεύδος, όλον αυτό το μιαρόν πλέγμα, που οι Αγγλοσάξονες καλούν “public relations”, οι δε Νεοέλληνες «δημοσίους σχέσεις». Εκείνη, ήτις επροσπάθει, ως θλιβερά καρικατούρα καπιταλιστού επιχειρηματίου του προπερασμένου αιώνος, «να βγάλη κι απ’ τη μύγα ξύγκι», στερώντας από τους υφισταμένους της πολλά από εκείνα που νομίμως εδικαιούντο. Εκείνη, ήτις ως σκοπόν ζωής είχεν την καρριέραν και την επιτυχίαν, τον εφιάλτην που συνήθως αποκαλούμεν «Αμερικανικόν Όνειρον».

Ο ταμίας έμεινεν χάσκων, μη δυνάμενος να πιστεύση το μέγεθος του θράσους, ή της τυφλώσεως. Ενεθυμήθη και την πρόσφατην διήγησιν φίλου του Κρητός, ο οποίος περιέγραφεν το πώς εσείετο καθημερινώς η πόλις των Χανίων από τας αντιπολεμικάς εκδηλώσεις, και πως το βράδυ όλοι οι καταστηματάρχαι «έκαμναν τεμενάδες» στους ναύτες των Αμερικανικών πολεμικών σκαφών.

Eνεθυμήθη τον προσφιλέστατόν του κυρ-Αλέξανδρον και εμορμύρισεν πικρώς: «Έως πότε θα είμεθα αχαρακτήριστοι γραικύλοι;» και, παύσας να φιλοσοφεί περί των ανθρωπίνων, εύρεν και πάλιν χαρμόλυπον παραμυθίαν εις την γλυκείαν βάσανον της ενατενίσεως της ωραιοτάτης και καλλιμόρφου ασκουμένης.(Γραμμένο τις ημέρες που ξεκινούσε η επέμβαση στο Ιράκ, άνοιξη του 2003)

18 Ιαν 2007

Χριστοδούλου λόγος, "Περί κουσουρίων"«Δεν είναι δυνατόν ο Απόστολος Παύλος να λέει ότι από τη βασιλεία των ουρανών αποκλείονται οι μοιχοί, οι πόρνες και οι αρσενοκοίτες, δεν μπορεί να λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος και εμείς να λέμε διαφορετικά για να μη μας παραλάβουν οι δημοσιογράφοι και να μη μας ξεφτιλίζουν στις εκπομπές τους τα βράδια και τα πρωινά».


Τάδε έφη ο Αθηνών Χριστόδουλος.

Χώρια που ο Παύλος μιλά για "πόρνους" και όχι για πόρνες, αν αναρωτηθεί κανείς γιατί επέλεξε να αναφερθεί σε τρία μόνο από τα όσα αναφέρει ο Παύλος, καταλήγει στο ότι όλη αυτή η εστίαση στα σχετικά με τη σεξουαλικότητα, είναι μάλλον μια ύποπτη ιστορία... Ο Παύλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει κλέφτες και λοιδορούς - εδώ που τα λέμε, μάλλον κανείς άνθρωπος δεν εξαιρείται από τον κατάλογό του...

Απορία ψάλτου βηξ - γκουχ- γκουχ! Το να μιλάς για "κουσούρι" δεν αποτελεί λοιδορία, όπως λέει και γνωστός μου παπάς;

Γκουχ, και πάλιν ερώ, γκουχ: Μήπως είναι πολύ εξυπηρετικό να θεωρηθεί ως θανάσιμη αμαρτία κάτι που μπορεί κανείς να το διαπράττει κρυφά και με την άνεσή του, όπως είναι τα σαρκικά; Ο πλούτος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κρυφτεί, ούτε η κραυγαλέα αδιαφορία για τον συνάνθρωπο.

Τι να πεις και τι να ομολοήσεις... Πολύ ασχολήθηκα και δεν αξίζει. Το μόνο που ήθελα να πω, με πολύ καημό, είναι πως θα ήταν ευχής έργον αν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι κήρυκες της ηθικής είχαν ένα μικρό μόνο μέρος από την πίστη και την ευλάβεια του μακαριστού κυρ-Γιάννη Τσαρούχη.

Που είναι ο Χειμώνας; ο έ ο ;;;!Μια και δεν βλέπω να δούμε φέτος άσπρη μέρα, ας θυμηθούμε τα περσινά...Για τον EliotΣτις 4 Ιανουαρίου, καταπώς έγραφα και τις προάλλες, συμπληρώθηκαν 41 χρόνια από το θάνατο του Τ. Σ. Έλιοτ.

Γεννημένος στο Σαιντ Λούις, αυτός ο μεγάλος τεχνίτης του λόγου, θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Αγγλόφωνος ποιητής του 20ου αιώνα – με το χαριτωμένο αποτέλεσμα να φιγουράρει στις ανθολογίες τόσο της Αμερικανικής, όσο και της Αγγλικής ποίησης.

Δεν θα ασχοληθώ σ’ αυτό το σύντομο κείμενο με την ποίησή του και την αξία της – άλλωστε δεν νιώθω και πολύ κατάλληλος γι’ αυτό. Πολλά από όσα έχει γράψει δεν μπορώ να τα κατανοήσω.


Έχω συχνά την αίσθηση ότι ένα έργο τέχνης είναι πάντα λειψό, πάντα ανολοκλήρωτο και δεκτικό παρερμηνειών, όσο αγνοούμε πολλά για τον ίδιο το δημιουργό του και τη ζωή του. Ίσως να κάνω λάθος. Όπως και να ‘χει, νομίζω πως η περίπτωση του Έλιοτ παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον.

Η ποίησή του είναι συχνά σκοτεινή και απαισιόδοξη. Η βαριά σκιά της ενοχής για την κατάληξη της πρώτης του γυναίκας σε ψυχιατρικό ίδρυμα, και ο εν γένει πουριτανισμός του, πέφτουν πάνω σε όλο σχεδόν το έργο του. Αυτό που νομίζω πως σώζει την κατάσταση, είναι η ικανότητά του, έχοντας ως αφετηρία τα δικά του βιώματα και τον δικό του πόνο, να μιλήσει για τον πόνο όλων, για την ανθρώπινη κατάσταση εν συνόλω. Και όσον αφορά στη θρησκευτική του πίστη, νιώθει κι εκεί κανείς μια βαριά, καταθλιπτική σκιά.

Όλα έμελλε ν’ αλλάξουν στο τέλος της ζωής του, όμως, χάρη στο πείσμα μιας γυναίκας.

H Valerie Fletcher ήταν παιδούλα ακόμα, δεκάξι χρονών, όταν άκουσε μια ηχογραφημένη απαγγελία του ποιήματός του «Το ταξίδι των Μάγων». Και αποφάσισε όταν μεγαλώσει να γίνει γραμματέας του κ. Έλιοτ. Και το κατάφερε!

Επτά χρόνια μετά, ο Έλιοτ της έκανε πρόταση γάμου – θα το είχε κάνει νωρίτερα, αλλά δεν ήταν, λέει, σίγουρος για τα αισθήματά της (δεν το σχολιάζω καν...).

Του έμελλε να ζήσει άλλα επτά χρόνια. Και τα έζησε σαν ένας χαρούμενος άνθρωπος, προς μγάλη έκπληξη όσων τον γνώριζαν, που διακιολογημένα απορούσαν βλέποντάς τον να είναι δημόσια τρυφερός απέναντι στην κατά 38 χρόνια νεότερή του Valerie – αυτός, ο πιο Εγγλέζος κι από τους Εγγλέζους.

Αποκήρυξε κατά μεγάλο μέρος το έργο της νεότητάς του και γεύτηκε, επιτέλους, λίγη χαρά.
Καλό, ε;


15 Ιαν 2007

Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

Στις 4 του μήνα συμπληρώθηκαν 41 χρόνια από το θάνατο του Thomas Stearns Eliot...Ένα τραγούδι για τον Συμεών

Κύριε, στα κύπελλα ανθίζουν οι υάκινθοι της Ρώμης

Κι ο ήλιος του χειμώνα σκαρφαλώνει τους λόφους του χιονιού.

Ανθίσταται σκληρά η πείσμων εποχή.

Είν’ η ζωή μου ελαφριά, προσμένοντας τ’ αγέρι του θανάτου

Όπως το πούπουλο στη ράχη του χεριού.

Σκόνη στο ηλιόφως και μνήμη στις γωνιές

Τον άνεμο προσμένουν,

Που παγερός φυσά στην πεθαμένη γη.

Χάρισέ μας την ειρήνη Σου.

Εβάδισα χρόνους πολλούς σ’ αυτήν την πόλη,

Ετήρησα νηστεία και προσευχή,

Ελέησα τους φτωχούς,

Έλαβα και παρείχα τιμή κι αναψυχή.

Κανείς ποτέ δε διώχτηκε από την πόρτα μου.

Το σπιτικό μου ποιος θα το θυμάται,

Πού θε να ζήσουν των παιδιών μου τα παιδιά,

Όταν θα ’ρθεί της θλίψης ο καιρός;

Θα καταφύγουνε σε μονοπάτι τράγου και σ’ αλεποφωλιά

Φεύγοντας από τ’ αλλότρια πρόσωπα κι από τ’ αλλότρια ξίφη.

Πριν από τον καιρό των μαστιγίων, των οδυρμών και των δεσμών,

Χάρισέ μας την ειρήνη Σου.

Πριν τους αναβαθμούς του όρους της απόγνωσης,

Πριν από τη βέβαιη ώρα των μητρικών κλαυθμών,

Τώρα, την εποχή που ο Όλεθρος γεννάται,

Άσε το Βρέφος, τον Λόγο τον ανείπωτο και άλαλο ως τα τώρα,

Να φέρει την παραμυθία του Ισραήλ

Σε κάποιον που ογδόντα χρόνους έχει

Και όχι αύριο.

Κατά το ρήμα Σου.

Θα Σε υμνούν και θα υποφέρουν σε κάθε γενεά,

Με δόξα και με χλευασμό,

Ως φως επί φωτός,

Καθώς την κλίμακα ανεβαίνουν των αγίων.

Όχι για μένα το μαρτύριο, ή έκσταση προσευχής και στοχασμού,

Όχι τον ύστατο οραματισμό.

Χάρισέ μου την ειρήνη Σου.

(Και ρομφαία θα διαπεράσει την καρδιά σου, τη δική σου επίσης).

Απόκαμα από τη ζωή μου κι από τις ζωές αυτών μετά από μένα,

Πεθαίνω με το θάνατό μου, και τους θανάτους εκεινών μετά από μένα.

Άσε το δούλο Σου ν’ απέλθει, έχοντας δει τη σωτηρία Σου.(Μετάφραση δική μου)

13 Ιαν 2007

Σκόρπια λόγιαΗ τήβεννος του δικαστή ποτέ δε με κολάκεψε,

Ούτε του Αχιλλέως η πανοπλία,

Τα επιμελώς διαλυμένα ράκη του ζητιάνου,

Ή το πρησμένο πετσί του επιβήτορα ταύρου.Πώς να ντυθώ για σένα;

Γυμνό δε θα με θες-

Εδώ ούτε τ’ όνομά μου δεν θυμάσαι.

8 Ιαν 2007

Ανεκδοτάκι

Μια και το παραβάρυνα με τα βαρύγδουπα, διαβάστε κι αυτό:Ένας κυνηγός πάει σαφάρι στην Αφρική και παίρνει μαζί το σκύλο του. Ενώ ο σκύλος περιφέρεται στη ζούγκλα, βλέπει μια λεοπάρδαλη να κατευθύνεται προς το μέρος του, φανερά πεινασμένη.
- "Ωχ μπλέξαμε!", σκέφτεται ο σκύλος.
Τότε βλέπει κάτι κόκαλα και αρχίζει να τα ροκανίζει με την πλάτη γυρισμένη στην λεοπάρδαλη. Ενώ εκείνη είναι έτοιμη να του χιμήξει, ο σκύλος λέει:
- "Μμμμ... Πολύ νόστιμη αυτή η λεοπάρδαλη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άλλες εδώ τριγύρω..."
Η λεοπάρδαλη παγώνει, και εξαφανίζεται πίσω από κάτι δέντρα.
- "Λίγο έλειψε να την πατήσω", λέει, "αυτός ο σκύλος θα μ'έτρωγε..."
Ένας πίθηκος, παρακολουθώντας όλο το σκηνικό από ένα δέντρο, σκέφτεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την εύνοια της λεοπάρδαλης και να γλιτώσει το τομάρι του εξηγώντας της αυτό που είχε συμβεί. Πάει προς το μέρος της και εξηγεί τα πάντα. Η λεοπάρδαλη, έξαλλη για την κοροϊδία, λέει στον πίθηκο:
- "Ελα, πίθηκε. Ανέβα στη ράχη μου να δεις από κοντά τι πρόκειται να πάθει ο σκύλος!!"
Ο σκύλος βλέπει τη λεοπάρδαλη να έρχεται προς το μέρος του με τον πίθηκο καβάλα.
- "Τι θα κάνω τώρα;" σκέφτεται.
Κάθεται, λοιπόν, με την πλάτη γυρισμένη στους δυο. Όταν η λεοπάρδαλη και ο πίθηκος έχουν πλησιάσει αρκετά, ο σκύλος μουρμουράει:
- "Που είναι αυτός ο ηλίθιος ο πίθηκος; Ποτέ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ! Τον έστειλα πριν από μισή ώρα να μου φέρει άλλη μια λεοπάρδαλη κι ακόμα να φανεί..."

Περιουσιακά στοιχεία

Σαν άνθρωπος, είμαι συχνά μίζερος. Κι όλο με πιάνουν κάτι εναγώνια ερωτήματα, του τύπου τι έχω κάνει στη ζωή μου που ν' αξίζει, ποιο το νόημα τηςκαθημερινότητάς μου, και άλλα ψυχοβγαλτικά.

Έχω μια καλή φίλη- κοντά δέκα χρόνια μετράμε, από τότε που διασταυρώθηκαν οι πορείες μας. Από τους λίγους ανθρώπους που, παρουσία τους, μπορώ να είμαι στ' αλήθεια ο εαυτός μου. Μπήκαν γιορτές κι είχαμε καιρό να τα πούμε. Και σ' ενα μαίηλ που μού 'στειλε, μου έγραψε, έτσι, στο άσχετο, πως νιώθει τυχερή που με γνώρισε. Συγκινήθηκα βαθιά. Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσα να λάβω! Ήρθε τη στιγμή που το χρειαζόμουν.

Δεν ξέρω γιατί με επηρέασε τόσο πολύ, στη συγκεκριμένη συγκυρία, αυτός της ο λόγος. Αλλά κάτι τέτοιες ώρες, είναι που νιώθω στ' αλήθεια πλούσιος. Και δε φοβάμαι τότε τα λάθη, τα ελλείμματα στους προσωπικούς μου απολογισμούς - όλα αυτά που είναι, αναπόφευκτα, σύμφυτα με την ανθρώπινη κατάσταση. Κάτι τέτοιες στιγμές, κι ο ίδιος ο θάνατος μοιάζει να χάνει το κεντρί του.6 Ιαν 2007

....γραμμένο μεσοκαλόκαιροΜια προσευχή για τα Χριστούγεννα
Εικοστέσσερις Δεκέμβρη.

Μόνος σ’ενα άδειο σπίτι

Και αυτή δεν έχει φύγει

-γιατί, απλά, ποτέ δεν ήρθε.


Και ο νους ξεφεύγει πίσω

Σ΄αγκαλιές, διπλά κρεββάτια

Και στα δυο της μαύρα μάτια.

Σε τραγούδια, μελωδίες,

Σε γιορτές και παραλίες,

Σ’ ό,τι ζούμε και ποθούμε

Και σ’εκείνο που φοβίζει

Κι αποφεύγουμε να δούμε:


Στις σκιές τ’ ωχρό κρανίο

Που όλ’ αυτά περιγελάει

Κι από μέσα το σκουλήκι

Που ό,τι χτίζουμε μασάει.

Αν αυτή η γαλάζια μπάλα

Πλέει μονάχη στο κενό της,

Κι αν δεν είναι ριζικό της

Ένας γάμος με το Φώς,

Τότε πες μου αλήθεια πώς

Ο καϋμός μου θ’ αναστήσει

Κείνα πού ‘χαν τραγουδήσει

Ψαλμωδοί και ποιητές,

Τροβαδούροι και ρεμπέτες,

Της ζωής αθώοι και φταίχτες,

Κι όποιος ένιωσε στο βάθος

Ό,τι κρύβει κάθε

πάθος.


Μα απόψε έχουν βεγγέρα

Όλοι οι... «δίκαιοι» του κόσμου

Και η ευσεβής

μιζέρια

Που αναδίνουν οι ψαλμοί τους

Ένα γύρω με κυκλώνει

Και η σιωπηρή μομφή τους

Το λαρύγγι μου γραπώνει.


Αλλά ο Ξένος, όπως πάντα,

Σιωπηλά θα ’ρθεί κι απόψε.
Και σαν θά ’μπειο Απρίλης

Θα διαβεί στη Βηθανία.

Το φιλοπερίεργο πλήθος

Θα θρηνεί και θ ’αμφιβάλλει,

Αλλ’ Αυτός θα προχωρήσει.


Και προτού το θαύμα γίνει,

Μεσ’ τη θλιβερή και γκρίζα

επικράτεια του Χάρου

Θα σταθεί και θα δακρύσει

μπρος στον τάφο του Λαζάρου.(Γραμμένο Ιούλιο, με το νου να βηματίζει νευρικά ανάμεσα σε μνήμες και πόθους, μπλεγμένος στο δίχτυ ενός έρωτα πέρα για πέρα ανέφικτου - και τό 'ξερα.

Είναι στιγμές που ο ανεκπλήρωτος πόθος σε ξεπλένει από μίζερες, στρυφνές επιταγές, ηθικές ή άλλες, και μένεις μόνο με το βαθύ αίτημα της ζωής, ΖΩΗΣ με κεφαλαία, πλέριας, σώας, ολόκληρης. Λίγες φορές στη ζωή μου ένιωσα την ανάγκη να κραυγάσω "Κύριε, απολλύμεθα!", όχι ζητώντας ένα ψυχολογικό καταπραϋντικό, θρησκευτικές παρηγοριές και μαστουρώματα με άφθονο λιβανωτό, μα απάντηση σε καίριο της ύπαρξης ερώτημα, απτό, ψηλαφητό, βαρύ σαν πέτρα φωλιασμένη στο στομάχι.

Σαν ποίημα δεν νομίζω πως λέει και πολλά. Αλλά είναι δικό μου κομμάτι, σάρκα μου, πέρα για πέρα.)5 Ιαν 2007

..... Βλεμμάτων Συνέχεια IVΑπαγορευμένη Πόλη, Πεκίνο, 8/2004
Βροχή στην Απαγορευμένη Πόλη...Ο Ναός της Ουράνιας Γαλήνης στο Πεκίνο
Θερινά Ανάκτορα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς (μεγάλη η Κίνα!)
Ένας ακόμη ναός...
Φυσικό μνημείο
Βουδιστικός ναός - μάλλον μοναστήρι, δεν καλοθυμάμαι


Παραδοσιακός χορός στον παραπάνω ναό

Petit interlude aux chats.... ή άλλως

....Μικρό Γατώδες Ιντερλούδιο....
Ο ΜαλλιαρούληςΑνώνυμο Γκρι Τιγρέ και έμφοβον γατίδιον

..... Συνέχεια III

Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, 12/2002
Το Μπλε Τζαμί (Κωνσταντινούπολη, 12/2002)

4 Ιαν 2007

....βλεμμάτων συνέχεια II

Ένα από τα πολλά γλυπτά που κοσμούν τον σταθμό του μετρό στην Πλατεία της Επανάστασης - Μόσχα, Πάσχα 2005Ναός εντός του Κρεμλίνου - ένας από τους πολλούς


Τα τείχη του Κρεμλίνου - Μόσχα, Πάσχα 2005

....βλεμμάτων συνέχεια I


Άποψη της Αγ. Πετρούπολης (Πάσχα 2005)
Η προτομή του Φιόντορ Ντοστογιέφσκυ στον τάφο του στην Πετρούπολη (Πάσχα 2005)Το "Τζαμί του Ιμάμη" στο Εσφαχάν, Ιράν, 12/2002

....Ένα βλέμμα στον κόσμο

Κάποτε σνόμπαρα όσους είχαν για χόμπι τα ταξίδια. "Μα τι βρίσκουν σ' αυτήν την ιστορία; Άσε που χαλάνε κι ένα κάρο λεφτά", έλεγα.

Μα όλα άλλαξαν έξι χρόνια πριν, όταν αξιώθηκα να ταξιδέψω εκτός συνόρων για πρώτη φορά- κι έλαχε χώρα της Ανατολής, εξωτική, παράξενη, τ' όνομά της υφασμένο με θρύλους.

Δεν ήθελε και πολύ... Το μικρόβιο με προσέβαλλε αμέσως και η ασθένεια αποδείχτηκε όχι μια επιπόλαιη ίωση, αλλά μια χρόνια -και, πιθανώς, ανίατη- νόσος...

Ακολουθουν λίγες φωτογραφίες από τα μέρη που αξιώθηκα να επισκεφτώ μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της απόλαυσης που μου προσφέρει ένα ταξίδι, είναι οι φωτογραφίες που θα τραβήξω....Δαμασκός, Συρία, 12/2000
Παλμύρα, Συρία, 12/2000


Casablanca, Μαρόκο, 12/2001Μαρακές, Μαρόκο, 12/2001

Fez, Μαρόκο, 12/2001Esfahan, Ιράν, 12/2002