Η καλύβα του Παππού: Πετεινά του ουρανού - της Βενετιάς, πάντα- και άλλα ζώα...