Η καλύβα του Παππού: Θα μου λείψει η συνετή φωνή του, η σεμνή σοφία του και -ιδιατέρως- το ήθος του